วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทหารพัฒนา42 ร่วมดูแล ชาวบ้าน และเด็กๆ

13 ก.ค. 2021
223
ทหารพัฒนา42
ร่วมดูแล ชาวบ้าน
และเด็กๆ
บ้านเจาะกลาดี อ.ยะหา จ.ยะลา
ที่ต้องกักตัว
ล็อคดาวน์พื้นที่
หลังชาวชุมชน ติดโควิดฯ
.
“ผู้การรณชัย” พันเอก รณชัย เวียงวงษ์
ผบ.นพค.42 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล ไปเยี่ยม ศูนย์กักตัว ชุมชนบ้านเจาะกลาดี อ.ยะหา จ.ยะลา
โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ศูนย์กักตัว
รวมทั้ง นมผง สำหรับทารกแรกเกิด และ นมกล่องให้เด็กโต
และขนม กาแฟ ให้แก่ผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลศูนย์กักตัว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่กักตัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมี นายไซนุงอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 รับมอบ แทนชาวบ้านที่กักตัวใน ศูนย์ LQ ชุมชนหมู่บ้านเจาะกลาดี ที่ มัสยิดซอลาฮุดดิน ม.8 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
error: Content is protected !!