วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทบ.เผย ทหารใหม่ ยังกักตัว 14 วัน หลังเข้าค่าย

13 ก.ค. 2021
143
ทบ.เผย ทหารใหม่ ยังกักตัว 14 วัน
หลังเข้าค่าย
วัดไข้ สังเกตุตัวเอง
ก่อน ฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์
ลดลงจาก10สัปดาห์
ก่อนถูกส่งไป ปฏิบัติหน้าที่
หากพบติด โควิดฯ
ยึด แนวทาง “Bubble and Seal”
.
พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้รับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 เมื่อ 1-3 ก.ค.64 ที่ผ่านมา
ภายหลังรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ก่อนส่งตัวเข้าสู่หน่วยฝึกทหารใหม่ ภายใต้มาตรการพิทักษ์พลและตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ขณะนี้เข้าสู่ห้วงของการกักตัว 14 วัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ตามที่กองทัพบกกำหนด
สำหรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ กองทัพบกได้ปรับจาก 10 สัปดาห์ เป็น 6 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยได้เตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของครูฝึก จัดสรรพื้นที่ระบบปิด แยกพื้นที่หน่วยฝึกออกจากชุมชนทหาร
และดำเนินการตามแนวทาง “Bubble and Seal” ที่ ศบค.-19 ทบ. กำหนด ซึ่งเริ่มฝึกตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานทางทหาร วินัยทหาร การฝึกทางยุทธวิธี
ที่สำคัญ คือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค และการดำรงชีวิตในค่ายทหารแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!