วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค 4” เยี่ยม ทหารใหม่ ค่ายอภัยบริรักษ์ พัทลุง

13 ก.ค. 2021
242
“แม่ทัพภาค 4” เยี่ยม
ทหารใหม่
ค่ายอภัยบริรักษ์ พัทลุง
ตรวจ กองร้อย ที่พัก ห้องน้ำ โรงเลี้ยง
ขอ ภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย
ตั้งใจฝึก
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 401 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกทหารใหม่จากกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ ปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงคุณภาพของอาหารและความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ทหารกองประจำการ
สิ่งสำคัญ ต้องคำนึงถึงมาตรการพิทักษ์พล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 รักษาระดับมาตรการป้องกันโรค มีแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในระหว่างระยะเวลาห้วงของการฝึก
หน่วยจะต้องมีความพร้อมในทุกมิติ จัดรูปแบบการฝึกให้เป็นสัดส่วน และมีการควบคุมสูงสุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับน้อง ๆ ทหารกองประจำการ การติดต่อสื่อสารระหว่างครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่กองทัพบกได้ให้การสนับสนุน เพื่อคลายความกังวลและความเป็นห่วงจากครอบครัวได้ โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ต้อนรับ
แม่ทัพภาค 4 ตรวจสภาพอาคารที่พัก เครื่องแต่งกายของใช้ประจำตัว สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงนอน
ก่อนพบปะพูดคุยกับน้อง ๆ ทหารใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการเข้ารับการฝึก ให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์
ขอให้มีความมุ่งมั่น และตั้งใจฝึกอย่างเต็มที่ นำความรู้ที่ได้รับ ตลอดระยะเวลาของการฝึกไปใช้ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ให้แก่กองทัพ
error: Content is protected !!