วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

Cobra Gold 2021 CoViD 19

ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ -ทหารเรือไทย
ร่วมยกเสาเอก สร้างอาคารเรียน ให้ เด็กๆ นักเรียน ที่สระแก้ว ประเดิมฝึก Cobra Gold 2021 แบบลดขนาด ในยุค CoViD 19
.
เพราะสถานการณ์โควิดฯในไทย ทำให้ การฝึก Cobra Gold 2021 ปีนี้ต้องเลื่อน จาก กพ. มา เมย. และมา สค. และ ลดขนาดการฝึก งดการฝึกหลายอย่าง และ ลดจำนวนทหารที่ร่วมฝีก …. แต่ก็ยังเรียกว่า ไม่ได้ยกเลิก การฝึก Cobra Gold ปีที่40 ยังคงเดินหน้า และเริ่มฝึกภาคสนามขนาดเล็ก ในต้นเดือนสค.
โดยเริ่มต้นการฝึก ด้วยการฝึก บนโต๊ะ ก่อน และการลงพื้นที่ สร้าง อาคาร ในโรงเรียน ที่ปีนี้ สร้างแค่ที่เดียวคือ ที่ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว
โดย นายทหารทีมที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย หรือJUSMAGThai และทหารช่าง นาวิกโยธินสหรัฐฯ ร่วมพิธียกเสาเอก อาคารเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา เพื่อเพิ่มอาคารเรียนให้เด็กๆ และเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ของทหารที่ร่วมฝึกกับชาวบ้าน ด้วย
อาคารเรียนหลังใหม่ที่ ทหารไทย และสหรัฐฯร่วมกันสร้าง นี้ มีขนาด 8×20 เมตร เพื่อจะเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรวม 150 คน
และใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดประชุมของชุมชน รวมทั้งกิจกรรม หลังเลิกเรียนให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
: U.S. Emmbassy Bangkok
error: Content is protected !!