วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ทบ.“พิทักษ์พล” ตรวจเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อโควิดฯ

ทบ.“พิทักษ์พล”
ตรวจเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อโควิดฯ
ทั้ง กำลังพลและครอบครัว
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
“บิ๊กบี้” ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแพทย์
สั่ง จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.ทบ.”
ใช้ Home isolation สำหรับ ทหารและครอบครัว ที่เป็น ผู้ป่วยสีเขียว
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม จุดบริการตรวจเชิงรุก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ และกำลังพลที่เข้ารับการตรวจ อละ บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก อาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลาง เกียกกาย
และ ได้สั่งการให้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก” ให้ 37 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้งกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียว (ไม่แสดงอาการหรืออาการเล็กน้อย) สามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน (Home isolation) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล และลดภาระงานในสถานพยาบาลให้สามารถรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเต็มที่ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ และพิจารณาผู้ติดเชื้อสีเขียวที่ประสงค์จะรักษาที่บ้าน มีที่พักอาศัยตามลักษณะที่สาธารณสุขกำหนด ภายใต้การดูแลรักษา ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกผ่านระบบสื่อสารต่างๆ และมีระบบรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่กระบวนการรักษา
ในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกเปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทาง ศบค.มีนโยบายขยายการตรวจเชิงรุกเพื่อเร่งแยก ผู้ติดเชื้อออกจากประชาชนทั่วไปโดยเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อ
ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับนโยบายพิทักษ์พล ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 มีนโยบายให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัวเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
โดยได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เข้าดำเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านพักข้าราชการส่วนกลาง ซึ่งมีกำลังพลและครอบครัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อทำให้สามารถค้นพบผู้ติดเชื้อในระยะแรกเริ่ม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ตลอดจนลดภาระด้านสาธารณสุขนอกจากนั้นยังจะทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในหน่วยทหารมีประสิทธิภาพ
โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่พักอาศัยของอาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลาง เกียกกาย เป็นลำดับแรก และจะดำเนินการตรวจตามความเร่งด่วนและสถานการณ์การแพร่ระบาด ครอบคลุมพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตามลำดับเช่น บ้านพักข้าราชการ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 แจ้งวัฒนะ, กอง สรรพาวุธเบาที่ 1 , กองทหารพลาธิการ กองพลรักษาพระองค์ที่ 1 รักษาพระองค์ เขตหลักสี่, กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทัพบกได้เริ่มดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลทุกระดับ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ WFH (Work From Home) และกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา
error: Content is protected !!