วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

สนอง นโยบาย “บิ๊กแก้ว”

12 ก.ค. 2021
150
ทหารพัฒนา
คอยสนับสนุน สาธารณสุข ในทุกจังหวัด
นทพ.ภาค4 เคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วย
ให้กับ รพ.พัทลุง
.
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)ซึ่งมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าเร่งดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน จังหวัดและส่วนราชการที่ร้องขอ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด โควิด-19 ในขณะนี้
พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.ได้มอบให้ สนภ.4 นทพ.สนับสนุน รถบรรทุกสัมภาระ พร้อมจัดกำลังพล เข้าเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วย จาก รพ.สนามจังหวัดพัทลุง “ศูนย์น้ำใจ คนเมืองลุง” สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มาให้กับ รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง ตามการร้องขอของ สสจ.พัทลุง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!