วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทหารใต้ ได้กินทุเรียน

12 ก.ค. 2021
156
“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
เหมาทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
จากชาวบ้าน พ่อค้า
เอามา แจกลูกน้อง
ช่วยกันในยามโควิดฯ
.
พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ช่วยเหลือ ชาวสวน และพ่อค้าทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบ ตกงาน ขาดรายได้
โดยเหมาซื้อ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ที่มาเร่ขาย กับรถพ่วงข้าง เพื่อจะได้มีเงินประทังชีวิต เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้ได้กินทุเรียนกัน
error: Content is protected !!