วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อม-บิ๊กช้าง-เสธ.หน่อย” ประชุม ชายแดนใต้ ที่สมช. เร่งประสานงานมาเลเซีย จัดระเบียบชายแดน สร้างรั้ว

“บิ๊กป้อม-บิ๊กช้าง-เสธ.หน่อย”
ประชุม ชายแดนใต้ ที่สมช.
เร่งประสานงานมาเลเซีย
จัดระเบียบชายแดน สร้างรั้ว
ให้ กอ.รมน. -ก.ต่างประเทศ -กรมแผนที่ทหาร
เร่ง สร้างสนามบินเบตง จ.ยะลา ให้เสร็จ ตามบัญขานายกฯ หลังเลื่อนเปิดใช้
จัดตั้งศูนย์ภาษา สอนภาษาไทย ควบคู่กับภาษาอื่นๆ ให้กับเด็กและประชาชนใค้
เร่งรัดให้เป็นรูปธรรม ภายใน3เดือน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference
โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ./ เลขาฯกอ.รมน.เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ จชต.
โดยภาพรวมมีแนวโน้ม การก่อเหตุความรุนแรงลดลง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยดีในการพัฒนาพื้นที่
และรับทราบ ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ภาษาเพื่อสอนภาษาไทย ควบคู่กับภาษาอื่นๆ ให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป
โดยมอบ ศธ.เร่งรัดให้เป็นรูปธรรม ภายใน3เดือน
และรับทราบความคืบหน้า โครงการบูรณาการกล้องวงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่ จชต. ของ กอ.รมน.4 ส่วนหน้า โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน ไทย-มาเลเซีย นั้นพล.อ.ประวิตร ได้มอบให้ กอ.รมน. ประสานงานกับ ก.ต่างประเทศ และกรมแผนที่ทหาร พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทั้งสองประเทศ
ส่วน กรณี การสร้างสนามบินเบตง จ.ยะลา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง พล.อ.ประวิตร จึงสั่งให้ ศอ.บต.และกรมท่าอากาศยาน ได้เร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่อไป
จากนั้น ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับพื้นที่เป้าหมาย แก้ปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จ.นราธิวาส และจ.ปัตตานี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ สมช.,กอ.รมน.และกอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยเฉพาะทภ.4 เร่งนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อให้เกิดสันติสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชน ให้ทั่วถึง จากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งการเข้าถึงวัคซีนให้ได้โดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อประเทศชาติ และขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
อาจเป็นรูปภาพของ ‎3 คน และ‎ข้อความพูดว่า "‎aec Û INND พลเอก ประวิตร วงษ์สุวร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ பش t‎"‎‎
error: Content is protected !!