วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

เปิด ค่ายทการม้า ใช้ โรงเก็บ ฮ. ม.4 รอ. เป็น รพ.สนาม 450เตียง รองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ สระบุรี พุ่ง

เปิด ค่ายทการม้า
ใช้ โรงเก็บ ฮ. ม.4 รอ.
เป็น รพ.สนาม 450เตียง
รองรับ ผู้ป่วยโควิดฯ สระบุรี พุ่ง
เร่งปรับปรุง ให้ใช้งานได้ ด่วน
ก.สาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอตั้ง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อย่างเร่งด่วน ตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสระบุรี
โดยใช้โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ เป็น โรงพยาบาลสนาม 450 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังโรงพยาบาลหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท และโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ขณะนี้มีผู้ป่วยเต็มทุกที่
รวมทั้งที่โรงพยาบาลสนามที่ “ธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า” อำเภอแก่งคอย ด้วย
และยังมีผู้ป่วย บางส่วนที่อยู่ระหว่างการรอส่งตัวไปรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ของจังหวัดสระบุรีเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรม
และยัง พบผู้ติดเชื้อขยายลงไปสู่ชุมชนอีกหลายชุมชน
ทั้งนี้ พันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำลังพลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จัดเตรียมสถานที่ ร่วมกำหนดแผนผังพื้นที่และอำนวยความสะดวก ร่วมกับทาง อบจ.สระบุรี สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ สำนักงานควบคุมโรค และหน่วยงานต่างๆที่เดินเข้าพื้นที่
โดย อาคารที่ 1 มีแผนจะต้องแล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน ส่วนอีก 2 อาคารให้เป็นไปตามระยะเวลาตามหน้างาน ไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคม
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสนับสนุนงบประมาณการจัดเตรียมสถานที่ร่วมกับบริษัท SCG
และเข้าปรับปรุงโครงสร้างอาคาร จัดเตรียมอาคาร วางระบบต่างๆ โดยได้สำรวจจำนวนอาคาร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เส้นทางการจราจรกำหนดโซนพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเฉพาะโรงพยาบาลสนาม
ขณะนี้กำลังวางระบบระบายอากาศภายในอาคาร กำหนดสถานที่ทิ้งขยะติดเชื้อ สร้างห้องทีมแพทย์ ห้องรับผู้ป่วย ห้องจ่ายอาหารสำหรับผู้ป่วย ติดตาข่ายกันนก,ติดมุ้งลวดกันยุง วางระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม
และ วางแปลนอาคารโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
– เข้าตรวจหัวโรงรถเพื่อทำห้อง เอ็กซเรย์
– เข้าตรวจห้องน้ำ เพื่อปรับปรุงห้องส้วม ให้สามารถเป็นห้องอาบน้ำได้ด้วย
– เข้าตรวจพื้นที่ในการวางขยะติดเชื้อ
– เข้าตรวจพื้นที่เพื่อทำจุดซักล้าง
– ตรวจพื้นที่เพื่อทำจุดตากผ้า
: กรมทหารม้าที่4 รักษาพระองค์, Live สระบุรี
error: Content is protected !!