วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.ฉก.นราธิวาส” ตรวจ “ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์” เตือน อย่าปฏิบัติทำช้ำ ให้พลิกแพลงทางยุทธวิธี

“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
ตรวจ “ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์”
เตือน อย่าปฏิบัติทำช้ำ
ให้พลิกแพลงทางยุทธวิธี
ระมัดระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอ
ไม่ประมาท
ตั้งจุดตรวจไม่ประจำที่
ไม่ประจำเวลา
ชุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง
เส้นทางส่งเสบียง
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) 2 ชุดปฏิบัติการ ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยทหารพราน ที่ 4513 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยทหารพราน ที่ 4907 หมู่ 6 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ
โดยได้เน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย/สั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เน้นย้ำการปฏิบัติต้องไม่ประมาท จำกัดเสรี ผกร.
โดยการตั้งจุดตรวจไม่ประจำที่ไม่ประจำเวลา ชุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง เส้นทางส่งเสบียง พร้อมทั้งเน้นย้ำ ชป.จรยุทธ์ เพิ่ม
ความระมัดระวังจุดเสี่ยง เช่น ท่อลอด คอสะพาน หรือภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุ
การเข้าพบปะกลุ่มเครือญาติ ผกร. การนำกำลังภาคประชาชนมาร่วมตั้งจุดตรวจดูแลชุมชนเป็นต้น
ทั้งนี้การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติทำช้ำ ให้พลิกแพลงทางยุทธวิธี ระมัดระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอ และ ไม่ประมาท
ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และห้ามสร้างเงื่อนไขในพื้นที่ และที่สำคัญการติดต่อสื่อสารต้องให้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พบปะ พูดคุย สอบถามการปฎิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสภาพความพร้อม สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุดปฏิบัติการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!