วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“บิ๊กแก้ว” ตระเวนตรวจ จุดตรวจร่วม ทหาร ตำรวจ กลางดึก ที่บางนา-ตราด และ บางเขน คุมเข้ม การเดินทางของประชาขน ออกนอก กทม.

“บิ๊กแก้ว” ตระเวนตรวจ จุดตรวจร่วม ทหาร ตำรวจ กลางดึก ที่บางนา-ตราด และ บางเขน คุมเข้ม การเดินทางของประชาขน ออกนอก กทม.
พร้อม สกัดกั้นแรงงาน และแค้มป์คนงาน
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส/หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติในการจัดพื้นที่บริเวณจุดตรวจให้มีความเข้มข้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยได้เดินทางไปยังจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 4.5 ขาออก ซึ่งรับผิดชอบโดย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศปม.ทบ.) ประกอบกำลังจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต รวม 12 นาย ต่อพลัด และจัดกำลัง 3 ผลัดต่อวัน
จากนั้น ไปยังจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานบางเขน บริเวณถนนเทพรักษ์ ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ (ศปม.ทอ.) ซึ่งจัดกำลัง 1 ชุด รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพเหนือ จำนวน 4เขต และกรุงเทพตะวันออก จำนวน 2 เขต แบ่งเป็น เขตดอนเมือง จำนวน 13 แคมป์ เขตสายไหม จำนวน 17 แคมป์ เขต หลักสี่ จำนวน 13 แคมป์ เขตบางเขน จำนวน 17 แคมป์ เขตคันนายาว จำนวน 9 แคมป์ และเขต บึงกุ่ม จำนวน 9 แคมป์
โดยจะเป็นการจัดกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละเขต และหากมีความจำเป็นในการเสริมกำลังปฏิบัติหน้าที่ ทางสำนักงานเขตจะประสานชุดบูรณาการด้านความมั่นคง ในการขอใช้กำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ในเขตที่ได้รับมอบหมาย ต่อไป
สำหรับในด้านการปฏิบัติของจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นได้มีการแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– ระดับที่ 1 พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพแออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง การปฏิบัติจัด จนท.เฝ้าระวังฯ/สายตรวจเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเข้าออกของคนงานอย่างเคร่งครัด
– ระดับที่ 2 พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ปานกลาง การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังฯ/สายตรวจเฝ้าระวัง ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อทำการสำรวจยอดคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
– ระดับที่ 3 พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าระวัง ทุก 8 ชั่วโมง ทำการสำรวจยอดคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ได้ขอประชาชน งดการออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) อย่างเต็มรูปแบบ ร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มีวินัยในการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
error: Content is protected !!