วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เร่ง ทำพื้นที่

“ธรรมนัส” บินขึ้น เชียงราย
เคลียร์ปัญหาที่ดิน กลุ่มชาติพันธุ์
แจก “สปก. “ให้ ชาวบ้าน
และจัดที้ทำกินให้ชาวเขา
หลัง ยึดคืนมาจากนายทุน
.
เช้า…ประชุม ที่ทำเนียบฯ
บ่าย…ขึ้นเหนือ ไปเขียงราย
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง No.146 เนื้อที่ 509 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 14 และ 16 ตำบลแม่ยาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
สำหรับที่ดินแปลงเลขที่ No.146 นี้ ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ยึดคืนมาจากนายทุนที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 237 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าทำประโยชน์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทาง ส.ป.ก.เชียงราย และขอให้ชะลอโครงการลง จึงได้พิจารณาเกี่ยวกับการทำประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์
โดย ส.ป.ก. จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อครอบครองจำนวน 92 ราย ได้แสดงสิทธิผลผู้ถือครองเดิม จะได้พิจารณาจัดที่ตามกฎหมายของ ส.ป.ก. ตามปกติ
พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อขัดแข้ง เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม
:ธรรมนัส พรหมเผ่า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!