วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

มติ ศบค. ที่”พลเอกประยุทธ์”เป็นประธาน -ต่อ อายุ พรก.ฉุกเฉิน เตรียมเสนอเข้าครม. 13 กค.นี้ มาตรการ ใน6 จ.สีแดงเข้ม

09 ก.ค. 2021
520
มติ ศบค. ที่”พลเอกประยุทธ์”เป็นประธาน
-ต่อ อายุ พรก.ฉุกเฉิน เตรียมเสนอเข้าครม. 13 กค.นี้
มาตรการ ใน6 จ.สีแดงเข้ม
กทม.-นนทบุรี-ปทุมฯ-นครปฐม-สมุทร ปราการ -สมุทรสาคร +4 จ.ใต้ เริ่ม 12 กค.นี้
-Curfew 2100-0400 น.
-Work frome Home 100% หรือให้มากที่สุด
– ปิดห้าง แต่เปิดSupermarket
-ปิด นวด สปา สถานเสริมความงาม
-เรียน ออนไลน์ เท่านั้น
-ห้ามรวมกลุ่ม เกิน5 คน
-ตำรวจ ทหาร ตั้งจุดตรวจสกัด อย่างเข้มข้น ป้องกันการเคลื่อนย้าย การเดินทาง ช้ามจังหวัด เริ่ม 10 กค.
ปรับเปลี่ยน พื้นที่ สีแดง เหลือง เขียว ใหม่
.
.
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผช.โฆษกศบค. แถลง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด-กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด-กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุดรธานี อุบลราชธานี
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด-เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลาปาง ลาพูน สกลนคร หนองคาย อานาจเจริญ อุตรดิตถ์
.
การปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดาเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด (เฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล รวม 6 จังหวัด)
– กาหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้มากที่สุด
โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญ และการบริการประชาชน
– ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบัน การเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.
– ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.
– ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม
– สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสาหรับการออกกาลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.
– ห้ามการรวมกลุ่มทากิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรม
ตามประเพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และข้อความพูดว่า "พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด"
error: Content is protected !!