วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

“ฉก.ยะลา” ร่วมสร้างบ้าน ให้คนยากจน ชายแดนใต้ หลังที่21 ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

08 ก.ค. 2021
276
“ฉก.ยะลา”
ร่วมสร้างบ้าน ให้คนยากจน ชายแดนใต้
หลังที่21
ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ขุดทหารช่าง ทหารพราน30- กองร้อยเฉพาะกิจรบพิเศษ ช่วยกันสร้าง
.
“ผบ.อุทิศ” พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/ หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ส่งมอบบ้านหลังที่ 21 ให้กับ นายบรรรชา ภูผาลี ที่ บ.ฉลองชัย ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีส่งมอบบ้าน
ทั้งนี้ ในการสร้างบ้านให้กับนายบรรชา ภูผาลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 และ กองร้อยเฉพาะกิจรบพิเศษ ในการจัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้มีจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และส่งมอบบ้านให้กับนายบรรชา
หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ทำโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้าน ให้กับพี่น้อง ประชาชนผู้ซึ่งขาดแคลน ที่อยู่อาศัย
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นหลังที่21
error: Content is protected !!