วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ใช้แผนเผชิญเหตุ

ใช้แผนเผชิญเหตุ
“บิ๊กตู่” ยัน ต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้น
เตรียมใช้แผนเผชิญเหตุ
จำกัดการเคลื่อนย้าย ไม้ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรม ปิดสถานที่เพิ่ม
เรียกถก ศบค.พรุ่งนี้
ลั่น ไม่มีใคร ประเทศใด สามารถแก้โควิดฯได้สำเร็จโดยคนเพียงคนเดียว หรือหน่วยงานเดียว
ชี้ ทำสงครามกับเชื้อไวรัส ต้องสามัคคีกัน
ฮึ่ม! จัดการเด็ดขาด พวกไม่หวังดี สร้างข้อมูลเท็จ ทำเข้าใจผิด สับสนวุ่นวาย
สั่งเอาเรื่อง ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่น
.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook ระบุว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ ทุกคนทราบดีว่าการแพร่ระบาด มีความรุนแรงมากขึ้น จากการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดฯ ที่แพร่ระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้น
มาตรการทุกอย่างที่รัฐบาลจะออกมา จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรัดกุม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจต่างๆ
ผมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องด้วยความไม่สบายใจ และรับรายงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์และความจำเป็นในการใช้แผนเผชิญเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่จะต้องเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก
แต่หากไม่ดำเนินการ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้ ซึ่งเราอาจมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ในการจำกัดการเคลื่อนย้าย การป้องกันมิให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม การปิดสถานที่เพิ่มเติม และมาตรการอื่นๆที่จำเป็น
โดยในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ผมได้เรียกประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในเช้าวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค.) เพื่อพิจารณามาตรการที่ฝ่ายต่างๆได้เสนอเข้ามา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทันทีครับ
ผมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ช่วยกันดูแล ป้องกันตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติไปด้วยกัน ไม่มีใครหรือประเทศใด ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาโควิดฯได้สำเร็จโดยคนเพียงคนเดียว หรือหน่วยงานเดียว
ในยามที่เปรียบเสมือนการทำสงครามกับเชื้อไวรัสในครั้งนี้ สิ่งที่จะทำให้เราชนะได้ คือความสามัคคีของคนในชาติ ความมีวินัย ความอดทน การร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือกันของคนในชาติ
และอีกสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ความมีสติในการรับข่าวสารในยามวิกฤต ที่มีผู้ไม่หวังดีสร้างข้อมูลเท็จที่มุ่งร้ายให้เกิดเข้าใจผิด และสับสนวุ่นวายในสังคมอย่างมากมาย ซึ่งต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมถึงผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่นด้วย
ผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ทำงานอย่างเสียสละ และขอสัญญาว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด ผมและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ใช้ แผน เผชิญ หต"
error: Content is protected !!