วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กบี้” รับพระราชทาน กระบือ ที่ทรงไถ่ชีวิต เพื่อ เลี้ยงดู และ พัฒนาพันธุ์ ที่ นครนายก

“บิ๊กบี้” รับพระราชทาน กระบือ
ที่ทรงไถ่ชีวิต
เพื่อ เลี้ยงดู และ พัฒนาพันธุ์
ที่ นครนายก
ทบ.เผย “ในหลวง”
โปรดเกล้าฯทำโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย” เพื่อเพิ่มจำนวน พัฒนา
สายพันธุ์ กระบือ
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เข้ารับพระราชทานกระบือ
ที่ทรงไถ่ชีวิต จำนวน 4 ตัว ที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก
โดย พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้อำนวยการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน/รองหัวฝ่ายอำนวยการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นผู้เชิญบัตรประจำตัวสัตว์
ทั้งนึ้ พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการ “อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย” เพื่อเพิ่มจำนวน พัฒนา
สายพันธุ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะยังประโยชน์ให้กับพสกนิกรในการอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อการเกษตร ต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการ เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 โดย ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตกระบือ และพระราชทานให้กับเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกองทัพบก นำไปพัฒนาต่อยอดขยายพันธุ์ตามพระราชประสงค์
กองทัพบกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตดังกล่าว โดยจะนำไปเลี้ยงดูและปรับปรุงพันธุ์
รวมทั้งจัดทำเป็นสถานที่เรียนรู้สำหรับเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ เพื่อให้การพัฒนากระบือไทยได้เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรไทยในวงกว้าง
ทั้งนี้ กองทัพบกได้มอบให้กรมการสัตว์ทหารบกรับผิดชอบดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
error: Content is protected !!