วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

Mobile Vaccination Kit

“ผบ.สูงสุด” สั่ง จัด”ชุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่”
เดินทาง ไปด่านหน้า -3 จ.ชายแดนใต้
ฉีดวัคซีน เข็มแรก ให้ ทหารพัฒนา
กลุ่มเสี่ยง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่โควิดฯแพร่ระบาด
นราธิวาส,ยะลา ปัตตานี
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) สั่งการให้ บิ๊กแขก พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) จัดชุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (Mobile Vaccination Kit)
ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กองแพทย์ สสน.นทพ.) นำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งวัคซีนที่ได้รับตามแผนการแจกจ่ายและกระจายวัคซีนของกระทรวงกลาโหม ออกบริการฉีดให้แก่กำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาค 4 (ส่วนหน้า) และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 จังหวัดนราธิวาส, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จังหวัดยะลา และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นกำลังพลที่ปฏิบัติงานในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อให้กับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและใกล้ชิดกับประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเรา
โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีน ที่ นพค.42และ นพค.41 รวมจำนวน 144 นาย และจะจบภารกิจที่ นพค.44 ในวันที่ 8 กค.64
error: Content is protected !!