วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่” โพสต์ภาพ นั่งโต๊ะทำงาน ที่ใช้นั่งประขุม ผ่าน VTC

“บิ๊กตู่” โพสต์ภาพ
นั่งโต๊ะทำงาน
ที่ใช้นั่งประขุม ผ่าน VTC
ส่อง ภาพ พระพุทธรูปด้านหลัง
และภาพตัวเอง นั่งรถไฟฟ้า
และภาพ ฝูงม้า
.
นายกฯ ย้ำ รัฐบาล น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งปลายทางของเราคือ การระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บนแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุข ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!