วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ทบ. ส่ง กองร้อยทหารพลร่ม 114 นาย ไปฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ที่ Fort Bragg สหรัฐอเมริกา

ทบ. ส่ง กองร้อยทหารพลร่ม
114 นาย ไปฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์
ที่ Fort Bragg สหรัฐอเมริกา
11-26 ก.ค. 64 นี้
หลัง ยกเลิกฝึก ใน Cobra Gold 2021
แต่ ทบ.สหรัฐ ต้องการฝึกดดร่มทางยุทธศาสตร์ร่วม จึงขอให้ ทบ.ไทย ส่งกำลังพลไปฝึก
โดยจะฝึกกับ อินโดนีเชีย ด้วย
บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจความพร้อม ของ กองร้อยส่งทางอากาศ ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ลพบุรี โดยมี พันเอกยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ร.31 รอ. ต้อนรับ พร้อมทั้งนำการกระโดดร่มในครั้งนี้ด้วย
กองทัพบกอนุมัติให้ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์(ร.31รอ.) เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังพล 114 นาย เข้ารับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ในห้วงวันที่ 11-26 ก.ค. 64 ที่ Fort Bragg รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยกองพลทหารราบ ส่งทางอากาศ ของทบ.สหรัฐฯ
ทั้งนี้ เพราะสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 จึงทำให้ต้องยกเลิกการฝึกการกระโดดร่มร่วมในระดับยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ ภายใต้รหัสการฝึก Cobra Gold แต่ทาง ทบ.สหรัฐ ยังมีความประสงค์ที่จะยังคงการฝึกการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์นี้อยู่ จึงขอให้ ทบ.ไทย จัดกำลังเพื่อร่วมโดดร่มทางยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยของ ทบ.ด้วยกันต่อไป
การกระโดดร่มครั้งนี้จึงเป็นการฝึกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐ โดยใช้กำลังจาก ร.31 รอ. และยังสร้างประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน รวมไปถึงประเทศในภูมิภาคคือ ประเทศอินโดนีเชีย
error: Content is protected !!