วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“บิ๊กบี้” ตรวจความพร้อม 114 ทหารพลร่ม เตรียม ไปฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ที่ Fort Bragg สหรัฐอเมริกา

“บิ๊กบี้” ตรวจความพร้อม
114 ทหารพลร่ม
เตรียม ไปฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์
ที่ Fort Bragg สหรัฐอเมริกา
11-26 ก.ค. 64 นี้
ย้ำ ทหาร ต้องมีวินัย รักษามาตรการศบค. ชี้เป็น โอกาสดี ในการเป็นตัวแทน ทบ. ไปฝึกต้องรักษาวินัย เพราะการรักษาวินัย คือ หัวใจของทหารพลร่ม
ขอตั้งใจและนำความรู้ประสบการณ์ มาใช้
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจความพร้อม และให้โอวาทแก่กองร้อยส่งทางอากาศ ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ลพบุรี
โดยมี พันเอกยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ร.31 รอ. ต้อนรับ พร้อมทั้งนำการกระโดดร่มในครั้งนี้ด้วย
การฝึกในครั้งนี้ กองทัพบกอนุมัติให้ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังพล จำนวน 114 นาย เข้ารับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ในห้วงวันที่ 11-26 ก.ค. 64 ณ Fort Bragg รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยกองพลทหารราบส่งทางอากาศ
เนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 จึงทำให้ต้องยกเลิกการฝึกการกระโดดร่มร่วมในระดับยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ ภายใต้รหัสการฝึก Cobra Gold แต่ทาง ทบ.สหรัฐ ยังมีความประสงค์ที่จะยังคงการฝึกการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์นี้อยู่ จึงขอให้ ทบ.ไทย จัดกำลังเพื่อร่วมโดดร่มทางยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยของ ทบ.ด้วยกันต่อไป
การกระโดดร่มครั้งนี้จึงเป็นการฝึกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐ โดยใช้กำลังจาก ร.31 รอ. และยังสร้างประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน รวมไปถึงประเทศในภูมิภาคคือประเทศอินโดนีเชียอีกด้วย
ผบ.ทบ. กล่าวในตอนหนึ่งต่อกำลังพล เน้นย้ำว่า ทหารพลร่มคือทหารที่มีวินัยที่สุด หน่วยส่งทางอากาศ ทบ. ดำรงภารกิจที่หลากหลาย หลักสูตรส่งทางอากาศจึงเป็นหลักสูตรที่จำเป็นและสำคัญต่อทหารเหล่ารบทุกนาย…”
ในการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกในสถานการณ์พิเศษที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ดังนั้น กำลังพลทุกนายที่ไปฝึก ต้องมีวินัย รักษามาตรการการปฏิบัติตนตาม ศบค.อย่างเคร่งครัด กำลังพลทุกนายที่ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทน ทบ. ไปฝึกในครั้งนี้ ต้องรักษาวินัย เพราะการรักษาวินัย คือ หัวใจของทหารพลร่ม
ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจและนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ นำมาพัฒนาปรับปรุงกองทัพได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำพาเกียรติยศและชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทย
error: Content is protected !!