วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ประธานาธิบดีสหรัฐฯ”บริจาควัคซีนPfizerให้กับไทย

“ประธานาธิบดีสหรัฐฯ”บริจาควัคซีนPfizerให้กับไทย
พร้อม หลายชาติในเอเชีย รวม 80 ล้านโดส
แต่ยังไม่ระบุ ชัดเจนว่า ไทย จะได้กี่โดส
เผย สหรัฐฯเคย ให้ความช่วยเหลือ แก้ไทยแล้วกว่า 40 ล้านเหรียญ
และมอบ เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากกรองอากาศ ชุดตรวจหาการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ สำหรับแพทย์และพยาบาล อีก28.5 ล้านเหรียญ
U.S. CDC มอบให้ กระทรวงสาธารณสุขของไทย อีกมูลค่า 13 ล้านเหรียญ
.
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุว่า ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา ประกาศแผนการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจำนวน 80 ล้านโดสให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในทั่วโลก
ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจำนวนหนึ่ง จากการบริจาคดังกล่าว
สหรัฐฯ บริจาควัคซีนเหล่านี้เพื่อช่วยชีวิตผู้คนและนำชาติทั้งหลายในการยุติโรคระบาดใหญ่นี้
ในแผนการบริจาควัคซีนจำนวน 80 ล้านโดส ดังกล่าว สหรัฐฯ จะมอบวัคซีนกว่า 23 ล้านโดสให้กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้ รวมถึงประเทศไทย
การบริจาควัคซีนเหล่านี้เป็นความช่วยเหลือนอกเหนือไปจากความช่วยเหลือมูลค่า 4,000 ล้านเหรียญที่สหรัฐฯ ได้ให้ผ่านทางโคแวกซ์ ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แก่นานาประเทศอย่างเท่าเทียม โดยรวมถึงวัคซีนไฟเซอร์ 500 ล้านโดสในปีที่กำลังจะมาถึง
กว่า 60 ปี สหรัฐฯ และไทยผนึกกำลังรับมือกับปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการสาธารณสุข ความร่วมมือนี้เพิ่มพูนขึ้นนับตั้งแต่เกิดการระบาด
โดยสหรัฐฯ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาคีชาวไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อตอบสนองต่อโรคโควิด-19
รวมถึงช่วยให้ไทยเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญได้ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มอบความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ให้กับไทยแล้วเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านเหรียญ (1,280 ล้านบาท) แผนบริจาควัคซีนครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นอย่างมาก
จนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้มอบความช่วยเหลือซึ่งรวมไปถึงเครื่องช่วยหายใจ หน้ากากกรองอากาศ ชุดตรวจหาการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ สำหรับแพทย์และพยาบาลชาวไทย มูลค่ารวม 28.5 ล้านเหรียญ
ตลอดจนการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นตามแนวชายแดน นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ซึ่งมีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ยังได้มอบความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 แล้วเป็นจำนวน 13 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ แน่วแน่ต่อพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างเรากับไทย ตลอดจนค่านิยมแห่งเสรีภาพ สันติภาพ และความมั่งคั่งที่เราต่างยึดถือ
ขณะที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตร เมื่อวานนี้ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำความตกลงกับสหรัฐอเมริกา เพื่อรับมอบความช่วยเหลือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐฯ บริจาคให้กับประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย
การมอบวัคซีน Pfizer ของสหรัฐฯ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่มีมาอย่างใกล้ชิดยาวนาน ตั้งแต่ช่วงเริ่มของการแพร่ระบาดของโรค สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ในการสนับสนุนไทยให้รับมือกับการแพร่ระบาด
ทั้งนี้ ในส่วนของวัคซีนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเร่งประสานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อดำเนินการขนส่งวัคซีนมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
พร้อมกันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการเพื่อบริหารจัดการการจัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยต่อไป
โฆษกรัฐบาลทกล่าวว่า รัฐบาลไทยขอขอบคุณความช่วยเหลือและความร่วมมือที่สหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย มีให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลพร้อมและตั้งมั่นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสถานการณ์ในประเทศให้ดีขึ้น
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "CNT OF OFTHE THE"
error: Content is protected !!