วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ประชุมมอบนโยบาย ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาฯ เศรษฐกิจฐานราก”

“บิ๊กป้อม” ปิดห้อง คุย “ธรรมนัส-อ.แหม่ม”
หลัง ประชุมมอบนโยบาย ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาฯ เศรษฐกิจฐานราก”
แก้ ภัยพิบัติ-บุกรุกที่ดินของรัฐ-ค้ามนุษย์-กำจัดขยะ -ยาเสพติด
สั่งผู้ว่าฯ เร่งระดม ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนกระทบโควิดฯ
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม มอบนโยบาย และเร่งรัดการเบิกจ่ายงป.ประจําปี 64 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1,7,13 และ16
โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯและ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 241/2563 ลง 13 ส.ค.63 เรื่องมอบหมายให้ รอง นายกฯ กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเรื่องสำคัญอื่นๆ ภัยพิบัติ,การบุกรุกที่ดินของรัฐ,การค้ามนุษย์,การกำจัดขยะ และยาเสพติด
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าว มอบนโยบายในฐานะประธานคณะกรรมการ กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน คณะกรรมการฯ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงป.ปี64 แล้ว ทั้ง 4 เขตตรวจราชการ (1,7,13 และ16) รวม 17 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งมีการเสนอโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,854 โครงการ ได้รับจัดสรร งป.แล้ว 204 โครงการ พร้อมทั้งให้แต่ละจังหวัด ต้องรายงานผลความก้าวหน้า และการเบิกจ่ายงป. อย่างต่อเนื่อง
พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ ในพื้นที่ทุกเขต จะต้องให้ความสำคัญต่อแก้ไขปัญหาของประชาชน อย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่ในขณะนี้
พร้อมทั้ง ต้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ของประชาชน และทุกภาคส่วน ได้เห็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาครัฐด้วย
โดยหลังประชุม พลเอกประวิตร ได้หารือ ร้อยเอก ธรรมนัส และ อ.แหม่ม ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!