วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ไฟเขียว “ผบ.ตร.” ลงนาม MOU ตำรวจไทย-รัสเซีย ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

ไฟเขียว “ผบ.ตร.”
ลงนาม MOU ตำรวจไทย-รัสเซีย
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ร่วมมือ ป้องกัน-ปราบปราม ภาพอนาจารเด็ก ค้าเรื่องเพศ, ก่อการร้าย-การเงินก่อการร้าย-ทุจริตและการฟอกเงิน-ค้ามนุษย์ สตรีและเด็ก -อวัยวะ-เนื้อเยื่อของมนุษย์-โยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบค้าอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด, ลักลอบค้ายาเสพติด -สารตั้งต้น
.
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือในกิจการตำรวจ
พร้อมมอบหมายให้ พลตำรวจเอกสุวัฒน์
แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ
สำหรับขอบเขตของความร่วมมือนั้น ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือในการป้องกัน การค้นหา การปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ดังนี้ คือ อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร, ภาพอนาจารเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ, การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, การทุจริตและการฟอกเงิน, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ, การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รวมทั้งอวัยวะและเนื้อเยื่อของมนุษย์, องค์กรเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบค้าอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด, การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น, อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ การลักลอบค้าวัตถุทางวัฒนธรรม, อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ,การปลอมแปลงอัตลักษณ์ และอาชญากรรมอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม และจะสิ้นสุดในเวลา 6 เดือน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเจตนาให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้สิ้นสุดผลบังคับใช้จากอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!