วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ใช้เทคโนโลยี คุมชายแดน

กลาโหม – ก.อุดมศึกษา
ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนา
ดึงจุฬาฯ ร่วมนำร่องพัฒนา เทคโนโลยีเฝ้าตรวจชายแดน ป้องลักลอบข้ามแดน
ทั้ง UAVโซล่าร์เซลล์ติดกล้อง -รั้วไร้สาย -กล้องเฝ้าตรวจลาดตระเวน-ติดตั้ง AI ชายแดน ตามด่าน -เรือUAV ลาดตระเวนไร้คนขับ -ระบบสื่อสารความเร็วสูง
ครอบคลุม ชายแดนทางบก 5,656 กม.
และ ชายแดนทางน้ำ ที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม และ ศาสตราจารย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด กระทรวงอุเมศึกษาฯ(อว.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคง ระหว่าง กลาโหม และ ก.อุดมศึกษาฯ ณ ศาลาว่าการกลาโหม
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. และเจ้าดรมวิทยาศาสตร์ กห.เปิดเผยว่า บันทึกความร่วมมือนี้ แสดงถึงเจตจำนงร่วมของ2 หน่วยงาน ในการเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบวิจัย งานมาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดย กห. และ อว. ได้ดำเนินความร่วมมือกันทันทีหลังลงนาม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนชายแดน โดยร่วมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต่อยอดวิจัยและพัฒนาด้วยภูมิปัญญาไทย นำเทคโนโลยีและงานวิจัยที่มีอยู่มาต่อยอดบูรณาการจัดสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนชายแดนเชิงรุก
ประกอบด้วย อากาศยานไร้คนขับโซล่าร์เซลล์ พร้อมกล้อง รั้วไร้สาย กล้องเฝ้าตรวจและลาดตระเวนติดตั้ง AI บริเวณชายแดนและตามด่าน เรือลาดตระเวนไร้คนขับ รวมทั้งระบบสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมโยงการประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนทางบกยาว 5,656 กม.และทางน้ำที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน จากปัญหาภัยยาเสพติด การค้าอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย
รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ที่เป็นปัญหานำพาและแพร่กระจายโรคระบาดรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจะเร่งทดลองนำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออกและขยายผลพัฒนาสู่การใช้งานจริงให้ครอบคลุมทุกภาคโดยเร็ว
error: Content is protected !!