วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

รัฐบาลจีน แต่งตั้ง”หาน จื้อเฉียง” เป็นเอกอัครราชทูตจีน คนใหม่ มาประจำไทย แล้ว

รัฐบาลจีน
แต่งตั้ง”หาน จื้อเฉียง” เป็นเอกอัครราชทูตจีน คนใหม่
มาประจำไทย แล้ว
เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.รับทราบ
สยบข่าวลือ สัมพันธ์ร้าว เพราะ ไทย ไฟเขียว
สหรัฐฯปรับปรุง สถานกุงสุลสหรัฐ ที่เชียงใหม่ – นศ.ไทย ยังไม่ได้กลับไปเรียนที่จีน
หลัง ทูตจีนคนเก่า กลับจีนไปก่อนครบวาระ
เหตุเพราะสุขภาพ
กต.แจง จึน ยังไม่ให้นศ.ขาติใดกลับไปเรียน
หลังจากที่ นายหลิ่ว เจี้ยน อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กลับจีนไป ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และเมื่อเดือนเมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งการพ้นตำแหน่งของเอกอัครราชทูตหลิ่ว ก่อนครบวาระประจำการ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
โดยสถานเอกอัครราชทูตจีนให้ข้อมูลว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกอัครราชทูตจีนในต่างประเทศนอกฤดูกาล อย่างกะทันหัน
ซึ่งทำให้จีนต้องเริ่มการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมนอกวงรอบการพิจารณาปกติ
จนเกิดกระแสข่าวลือต่างๆ ในเรื่องความสัมพันธ์ ว่า จีน ไม่พอใจ ที่ไทย อนุญาตให้ สหรัฐฯปรับปรุงสถานกงศุลใหญ่สหรัฐ ที่เชียงใหม่ และทำให้ ยังไม่อนุญาต ให้ นักศึกษาไทย ที่เรียนในจีน กลับประเทศจีนไปเรียน
แต่ทาง ก.ต่างประเทศไทย ปฏิเสธ กระแสข่าวลือ ดังกล่าว เพราะจีนยังไม่ให้นักศึกษาชาติใด ไปเรียน ไม่ใช่แค่ไทย
ส่วนสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ เชียงใหม่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2493 และได้รับการยกฐานะเป็นสถานกงสุลใหญ่ เมื่อปี 2529 ต่อมาในปี 2560 ฝ่ายสหรัฐได้ขอปรับปรุงและเริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เนื่องจากที่ทำการเดิมมีพื้นที่คับแคบ ไม่ตอบสนองนโยบาย Under One Roof Policy ของรัฐบาลสหรัฐที่ประสงค์ให้บุคลากรทางกงสุลและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐในเชียงใหม่ทั้งหมดปฏิบัติงานในที่เดียวกัน มีกำหนดก่อสร้างเสร็จในปี 2566
ต่อมา เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ฝ่ายจีน ได้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่แล้ว
โดยในที่ประชุม ครม. วันอังคาร 6 กค. จะรับทราบ การที่ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอแต่งตั้ง นายหาน จื้อเฉียง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
error: Content is protected !!