วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่”หารือ ทูตเมียนมา

“บิ๊กตู่”หารือ ทูตเมียนมา
ห่วงใย สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาหวัง จะคลี่คลายด้วยสันติวิธีในเร็ววัน
ยัน พร้อมรับ แรงงานเมียนมา กลับไทย
หลังโควิดฯคลี่คลาย
วอน เมียนมา ทบทวนการระงับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 50 รายการ ผ่านจุดผ่านแดนทางบก
ชี้ ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้บริโภคทางฝั่งเมียนมา
.
นาย U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตเมียนมาฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พร้อมหวังว่าเอกอัครราชทูตเมียนมาฯ จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กลับไป ไทยและเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวอาเซียน และมีความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ
พลเอก ประยุทธ์ ห่วงใย และหวังว่าสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาจะคลี่คลายด้วยสันติวิธีในเร็ววัน
เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เข้าพบในวันนี้ เป็นเกียรติที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
มุ่งหวังว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ คนใหม่ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกันต่อไป
ไทย-เมียนมา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเห็นพ้องเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ บริเวณชายแดนร่วมกัน เช่น ประเด็นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ประเด็นแรงงานชาวเมียนมาตกค้าง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นควรร่วมมือกันผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณแรงงานชาวเมียนมาซึ่งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในประเทศไทย และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไทยยินดีให้แรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับมาทำงานเช่นเดิม
ในส่วนของประเด็นความร่วมมือทางการค้า นายกรัฐมนตรีขอให้เมียนมาพิจารณาทบทวนการระงับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 50 รายการ ผ่านจุดผ่านแดนทางบก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้บริโภคทางฝั่งเมียนมา รวมถึงกระทบต่อมูลค่าการค้ารวมของทั้งสองประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!