วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

“ผบ.ทบ.” สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบ “ศูนย์การทหารม้า” สระบุรี ไม่ให้ความร่วมมือ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิดฯ

“ผบ.ทบ.” สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบ “ศูนย์การทหารม้า” สระบุรี
ไม่ให้ความร่วมมือ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิดฯ
หลัง หมอศิริราช ออกมาแฉ
ให้ชี้แจง ปัญหาข้อขัดข้อง ทำไม ไม่ช่วย
ทบ. ยืนยันสนับสนุนทุกภาคส่วนคลี่คลายโควิด
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ นายแพทย์ นิธิพัฒน์ เจียรกุล โรงพยาบาลศิริราช ได้โพสต์ถึงการสนับสนุนจากจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิดว่า มีบางพื้นที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหาร ทั้งๆที่นโยบายของกองทัพบกพร้อมสนับสนุน
กองทัพบก ได้รับทราบข้อห่วงใยและความกังวลใจของนายแพทย์ นิธิพัฒน์ฯ แล้วได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที พร้อมกับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องประสานสอบถามข้อมูลไปยัง นายแพทย์ นิธิพัฒน์ฯ โดยตรงแล้ว
ในขั้นต้นทราบว่าเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สระบุรี คือ ศูนย์การทหารม้า
ทั้งนี้ กองทัพบกได้การตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับหน่วยดังกล่าว ถึงข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็นที่ ไม่สามารถให้การสนับสนุนพื้นที่ตามการร้องขอได้ เพราะการปฎิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ดำเนิการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โควิด ทั้งการทุ่มเททรัพยากรที่มี และศักยภาพของ บุคคลากรสายแพทย์
อีกทั้ง นโยบายของกองทัพบก ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดข้อติดขัดใดๆในการสนับสนุนหน่วยงานอื่น เพราะสถานการณ์โควิดในขณะนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อระงับการแพร่ระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทัพบกได้จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิดของรัฐบาล14แห่ง และ โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกอีก37โรงพยาบาล สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 6,108 เตียง
อย่างไรก็ตามกองทัพบก ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ทุกส่วนที่กำลังร่วมกันดูแลประเทศชาติและประชาชนในวิกฤตโควิดครั้งนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!