วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“ธรรมนัส-อนุชา” นั่งร่วมวง ประชุม กับ “บิ๊กป้อม” ถก คกก. “สมัชชาคนจน”

“ธรรมนัส-อนุชา” นั่งร่วมวง
ประชุม กับ “บิ๊กป้อม”
ถก คกก. “สมัชชาคนจน”
สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา
ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
มอบ “ธรรมนัส “ลงพื้นที่
รับข้อเรียกร้องเพิ่มเติม
ยัน รัฐบาลพร้อมช่วยคนจน
เสนอ ขอใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน-งดภาษีจากการขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ -ขอรับค่าทดแทน กรณีต้องออกจากพื้นที่
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2564 ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้คำสั่ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ซึ่งมีความคืบหน้าในภาพรวม
พร้อมกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึง ผวจ.ทุกพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัด การแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรม รวดเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกเดือน
จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบ ข้อเสนอของสมัชชาคนจน พร้อมรับข้อเรียกร้องอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เช่น การขอใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน ,การของดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และการขอรับค่าทดแทน กรณีต้องออกจากพื้นที่ เป็นต้น
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ มหาดไทย และ คลัง และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา ของสมัชชาคนจน ให้ครอบคลุมทุกมิติและให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา และหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
พล.อ.ประวิตร ยังได้ มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ /ประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดฯ ลงพื้นที่จริง เพื่อติดตาม การแก้ไขปัญหาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อยุติ ซึ่งจะทำให้สมัชชาคนจนได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ ภายใต้กรอบ กม.ที่เป็นธรรม อย่างรวดเร็ว อีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และข้อความพูดว่า "C× พลเอก ประวิตร วง รองนายกรัฐมน ทรวงทรัพยากร"
error: Content is protected !!