วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เปิดตำนาน ทหารรบพิเศษ ไทย-สหรัฐฯ

Col Larry Redmon, ทหารรบพิเศษ Green Beret ผช.ทูตทหารสหรัฐ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาหน่วยรบพิเศษของ ทบ.ไทย ตั้งแต่ มาไทยครั้งแรก เมื่อ 35 ปีก่อน และมีส่วนร่วมในฝึก การพัฒนา และ ปฏิบัติการต่างๆของ ทหารรบพิเศษ มาตลอด การทำหน้าที่ของเขา
ทั้ง การสนับสนุนปฏิบัติการต่างๆ ของทหารไทย ในการปราบปรามยาเสพติดที่ชายแดน และปราบคอมมิวนิสต์ และการรบในลาว ของนักรบนิรนาม 333 และอีกหลาย มิชชั่น ที่ ไม่อาจเปิดเผยได้ แม้เวลาจะผ่านไปนาน 20-30ปี แล้วก็ตาม ในด้านความมั่นคงทางทหาร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ
จนที่สุดได้มาทำหน้าที่ ในJUSMAG และ Army Attache ใน 6 ปี สุดท้ายใน ประเทศไทย ก่อนเกษียณ และบินกลับสหรัฐฯ ไปเมื่อ ไม่กี่วันมานี้ จึงเป็นทหารสหรัฐฯ ที่ผูกพันกับประเทศไทยมาก และมีเพิ่อนพี่น้อง เป็นทหารไทย รุ่นเก่า ตั้งแต่ พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ตั้งแต่ สมัยอยู่รบพิเศษ จนมาถึง ทหารรบพิเศษ รุ่นหลังๆ จนปัจจุบัน และ เป็นนายทหารสหรัฐฯ ที่ประสานสัมพันธ์ ในยุค พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ.
แต่เสียดาย ปฏิบัติการทางทหาร หลายเรื่อง ในอดีต ไม่อาจเปิดเผยได้ และเสียดาย ที่เนื้อที่นัอย จึงสรุปแบบสั้นๆ กับความรู้สึกเจ็บปวด ที่มีคนไทย บางส่วนไม่ชอบสหรัฐฯ ทั้งๆที่ สหรัฐฯเคียงข้างไทย ตั้งแต่สมัยสงครามโลก และร่วมรบ และตายเคียงกัน ในหลายสมรภูมิ
Fond memories from a US military attache
BANGKOKPOST.COM
error: Content is protected !!