วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทบ.สร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9” ณ ค่ายภูมิพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี

ทบ.สร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9”
ณ ค่ายภูมิพล
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี
เป็น มหามิ่งมงคล
“บิ๊กบี้” วาง ศิลาฤกษ์
.
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ทำพิธีวาง ศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร “ในหลวงรัชกาลที่9” ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล
ต.เขาพระงาม อ.เมือง ลพบุรี ที่ถือเป็นมหามิ่งมงคล เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลในค่าย
ทั้งนี้ เดิม ชื่อ ค่าย พหลโยธิน และเปลี่ยนมาเป็น ค่ายภูมิพล เมื่อ 29 ธค.2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!