วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทบ”สั่งใช้ ฮ.EC145 เสริมภารกิจ การแพทย์ จาก ฮ.ทางทหาร เป็น ฮ.พยาบาล เพิ่มขีดความสามารถ ช่วยเหลือประชาชน

“ผบ.ทบ”สั่งใช้ ฮ.EC145
เสริมภารกิจ การแพทย์
จาก ฮ.ทางทหาร
เป็น ฮ.พยาบาล
เพิ่มขีดความสามารถ ช่วยเหลือประชาชน
เตรียม จัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัย
ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุก
.
พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
โดย ได้อนุมัติแนวทางการใช้อากาศยานของ ทบ. ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ทั้งในยามปกติ และในสนาม ด้วยการปรับปรุงและดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับการปฏิบัติทางธุรการทั่วไป มาพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล
ซึ่ง ฮ.ท.145 เป็นอากาศยานมาตรฐานที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็น เฮลิคอปเตอร์ สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีขนาดเล็ก คล่องตัว และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ได้ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องดูดเสมหะ, กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน, เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำและเปลกู้ภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี64 นี้
โดยกองทัพบกจะดำเนินการแบ่งมอบให้แต่ละกองทัพภาค เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศต่อไป
ขณะเดียวกัน กองทัพบกให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยได้เตรียมแผนการจัดหารถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 10 คัน
และรถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในทุกกองทัพภาค เพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่พบการระบาด การตรวจคัดกรองประชาชน กำลังพลและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในภารกิจทางการแพทย์ตรวจหาเชื้อหรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ทั้งนี้ การจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยและการเพิ่มขีดความสามารถอากาศยาน ฮ.ท. 145 เพื่อบริการทางการแพทย์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพความมั่นคงของประเทศในภาพรวม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, เฮลิคอปเตอร์ และธรรมชาติ
error: Content is protected !!