วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

จองพื้นที่ อวกาศ จรวด Falcon 9 ส่ง ดาวเทียม นภา2 NAPA2 ของทัพอากาศไทย ขึ้นสู่ห้วงอวกาศแล้ว

จองพื้นที่ อวกาศ
จรวด Falcon 9
ส่ง ดาวเทียม นภา2 NAPA2 ของทัพอากาศไทย ขึ้นสู่ห้วงอวกาศแล้ว
ก้าวสู่ มิติ Space Domain
SpaceX ได้ส่ง ดาวเทียม NAPA-2 ของกองทัพอากาศไทย ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ โดยจรวด Falcon 9 ในภารกิจ Transporter-2 ที่ส่งดาวเทียม ขนาดเล็ก 88 ดวง
เมื่อเวลา 0231 วันที่ 1 ก.ค.64 หรือ วันที่30 มิย.2021 ตามเวลาท่องถิ่น จาก สถานีอวกาศ The Cape Canaveral Space Force Station, Florida USA
และอีก 19 วัน ดาวเทียม นภา 2 จะถูกปล่อยจาก D-orbits ION Satellite Carrier สู่วงโคจรต่อไป
ถือเป็น อีกความก้าวหน้า ของกองทัพอากาศ ในด้านอวกาศ ในการเดินหน้า Space Domain ส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงที่2 ขึ้น จองพื้นที่ปฎิบัติการบนห้วงเวหา หลังจากส่งดาวเทียมนภา 1 ขึ้นไป เมื่อปีที่แล้ว
สำหรับดาวเทียม นภา 2 เป็นดาวเทียมดวงที่ 2 ของกองทัพอากาศที่ยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ หลังจากที่ได้ปล่อยดาวเทียม นภา 1 ขึ้นสู่อวกาศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ฐานยิงจรวด Guiana Space Center, French Guiana ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้
ดาวเทียม นภา 2 เป็นดาวเทียมประเภท Earth Observation ขนาด 6 U ความละเอียดการถ่ายภาพ 5 m ครอบคลุมขนาดของพื้นที่ 19 km x 19 km
และสามารถถ่ายภาพแบบ Multispectral Images เพื่อนำมาวิเคราะห์ เติมเต็ม องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของแต่ละประเภทได้ โดยมีหลักการว่าวัตถุต่างชนิดกันสามารถสะท้อนแสงที่ย่านความยาวคลื่นได้ต่างกัน
สามารถนำมาวิเคราะห์ความแตกต่างของพื้นที่ได้ แยกพื้นที่น้ำท่วมขังกับพื้นที่ที่เป็นพื้นดินได้ โดยใช้การผสมสีเท็จ (False Color Composite) ที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพพื้นที่เดิมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเก็บสะสมไว้เป็นคลังภาพของพื้นที่ที่เฝ้าสนใจระวังด้านภัยพิบัติได้
โดยสามารถนำภาพจากคลังภาพมาเปรียบเทียบกันให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้ ทำให้เข้าใจถึงสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมถึงทำนายแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถให้ภาพสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมต่อการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย
ทั้งนี้กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมิติความมั่นคงในอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา และนับเป็นผลประโยชน์ของชาติในการนำพื้นที่อวกาศเข้ามาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation Satellite) นั้น เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา ลดอุปสรรคดังกล่าวลงได้ โดยดาวเทียม NAPA-1 และ NAPA-2 ซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศนั้น มีอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ที่สามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทำให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป
Cr: SpaceX
error: Content is protected !!