วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

หลังบ้าน ดูแล หลังบ้าน

01 ก.ค. 2021
370
“นายกฯแม่บ้าน ทัพไทย”
ดูแลครอบครัวกำลังพล
มอบเงินบำรุงขวัญ
รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นนั่งแบบพับได้
ยาสามัญประจำบ้าน
สิ่งของอุปโภค-บริโภค
สานต่อโครงการ ”กำลังพลเข้มแข็ง ครอบครัวต้องแข็งแรง”
.
“คุณอุ๊”บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการแม่บ้านฯ ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ เยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ตามนโยบายของ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโครงการ “กำลังพลเข้มแข็ง ครอบครัวต้องแข็งแรง”
ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านฯ ได้ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง พื้นที่เขตลาดกระบัง พื้นที่ลาดปลาเค้า เขตบางเขน พื้นที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตจตุจักร และพื้นที่บางซ่อน เขตบางซื่อรวมถึงบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมกำลังพลและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
error: Content is protected !!