วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ทหารพัฒนา15 นำทีม วิทยากรจิตอาสา 904 เสริม ทีมสาธารณสุข ช่วยดูแล ชาวอุทัยธานี มาฉีดวัคซีน

01 ก.ค. 2021
268
ทหารพัฒนา15
นำทีม วิทยากรจิตอาสา 904
เสริม ทีมสาธารณสุข
ช่วยดูแล ชาวอุทัยธานี มาฉีดวัคซีน
“ผู้การเต้” พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง ผบ.นพค.15 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/62
มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา 200 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ และบริการพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการทางการแพทย์และการฉีดวัคซีน ของรพ.อุทัยธานี
โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย
ผอ.รพ.อุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ ที่ จุดบริการฉีดวัคซีน เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เมือง อุทัยธานี
เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบาย
ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ.
error: Content is protected !!