“ผบ.พล.ร.9 จัดตั้ง บก.ติดตามสถานการณ การฝึกทหารใหม่ ทั้ง 17 หน่วยฝึก รับ ทหารใหม่ วันนี้

01 ก.ค. 2021
251
“ผบ.พล.ร.9 จัดตั้ง
บก.ติดตามสถานการณ
การฝึกทหารใหม่
ทั้ง 17 หน่วยฝึก
รับ ทหารใหม่ วันนี้
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับทหารใหม่ผลัด 1/64 และจัดตั้ง บก.ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ทั้ง 17 หน่วยฝึก ให้มีความพร้อม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับน้องๆ ทหารใหม่ทุกนาย ในเรื่องการเตรียมสถานที่, การปฏิบัติของ จนท.หน่วยฝึกทหารใหม่ ตามมาตรการ Bubble and Sealed และ Bubble Training Area, การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-C-A-T และมาตรการป้องกันโรคลมร้อน
พร้อมทั้ง การรายงานข้อมูลให้ บก.ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ พล.ร.9 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกขั้นการปฏิบัติจะต้องมีความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามมาตรการที่กองทัพบก และแนวทางที่ ศบค. กำหนด
error: Content is protected !!