วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.พล.ร.9 จัดตั้ง บก.ติดตามสถานการณ การฝึกทหารใหม่ ทั้ง 17 หน่วยฝึก รับ ทหารใหม่ วันนี้

01 ก.ค. 2021
375
“ผบ.พล.ร.9 จัดตั้ง
บก.ติดตามสถานการณ
การฝึกทหารใหม่
ทั้ง 17 หน่วยฝึก
รับ ทหารใหม่ วันนี้
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับทหารใหม่ผลัด 1/64 และจัดตั้ง บก.ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ทั้ง 17 หน่วยฝึก ให้มีความพร้อม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับน้องๆ ทหารใหม่ทุกนาย ในเรื่องการเตรียมสถานที่, การปฏิบัติของ จนท.หน่วยฝึกทหารใหม่ ตามมาตรการ Bubble and Sealed และ Bubble Training Area, การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-C-A-T และมาตรการป้องกันโรคลมร้อน
พร้อมทั้ง การรายงานข้อมูลให้ บก.ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ พล.ร.9 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกขั้นการปฏิบัติจะต้องมีความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามมาตรการที่กองทัพบก และแนวทางที่ ศบค. กำหนด
error: Content is protected !!