วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อม” สั่งปราบ การค้ามนุษย์ “ตุ๋ยเด็ก”

พร้อม สั่งฟัน
จนท.รัฐ เอี่ยว ค้ามนุษย์
พบ ตำรวจ -นักการเมืองท้องถิ่น -ขรก.พลเรือน-. ครู -ทหาร
ตั้งแต่ปี 55 ถึง2564 รวม 77 ราย
สั่ง ปราบค้ามนุษย์ทางเพศเด็ก ชาย-หญิง
หลังพบ เด็ก เขมร ลาว เมียนมา
ที่ยากจน-เด็กชาวไทยภูเขาในอีสาน ถูกนำพาไปค้ามนุษย์ ตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆ
ย้ำการปกป้องคุ้มครองเหยื่อ ต้องทำทันที อย่าให้เกิดช่องว่าง ช่วงการแพร่ระบาดโควิด
แจงเพิ่ม TIP Report
ให้สหรัฐฯ แรงงานภาคประมง
เดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2 คณะต่อเนื่องกัน ที่ ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.ร่วมประชุม เพื่อดำรงความต่อเนื่องขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุมชนพลัดถิ่นในฐานะเครือข่ายความปลอดภัยในการปกป้องเด็กตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โดย พบภาพรวมการค้ามนุษย์ทางเพศ เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย โดยไทยเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางที่สำคัญของการค้ามนุษย์ทางเพศเด็ก ทั้งชาย และหญิง ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจน จาก เขมร ลาว เมียนมา
รวมทั้งเด็กชาวไทยภูเขาในอีสานถูกนำพาไปค้ามนุษย์ตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆ
และมีการบริการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการค้ามนุษย์ในเด็กผู้ชายเป็นปัญหาที่ถูกซ่อนเร้น
รัฐบาลและ NGO ยังคงมีความพยายามร่วมกันในการแก้ปัญหาและปกป้องผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์
อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต้องร่วมแสดงความจริงใจร่วมกันให้มากขึ้นด้วย การแก้ปัญหาการทุจริต
ต่อจากนั้น ได้รับทราบรายงาน กต. ถึงข้อคิดเห็นของ Seafood working Group ( SWG ) ผ่าน องค์กร Global Labor Justice – International Labor Rights Forum เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งการป้องกัน การดำเนินคดีและการคุ้มครองเหยื่อที่ผ่านมา
พร้อมทั้งได้พิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 64 ที่เน้นให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะและการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญกรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งเน้นการยกระดับการแก้ปัญหาให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และการคุ้มครองผู้เสียหาย
ต่อจากนั้น ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 55 ถึงปัจจุบัน รวม 77 ราย และได้พิจารณาการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
โดยให้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุและให้สามารถดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องไปพรางก่อน และร่วมกันกำหนดความหมายของ “การค้ามนุษย์” ให้ครอบคลุมถึงการนำพาบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับถึงความมุ่งมั่นในปฏิบัติงานที่ผ่านมา
พร้อมได้ย้ำถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
โดยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างจริงจังและมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยต้องไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเป็นช่องว่างหรือข้อจำกัดของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งย้ำให้เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเร่งด่วน
พลเอกประวิตร ยังได้กำชับให้นำผลงานวิจัยและรายงานข้อคิดเห็นของ SWG ที่ตรงกับข้อเท็จจริงไปขับเคลื่อนแก้ปัญหา สำหรับประเด็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำข้อเท็จจริงเสนอข้อมูลผ่าน กต.เพื่อทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าใจคลาดเคลื่อนภายใน 7 วัน
พร้อมย้ำให้ พม.เข้าปกป้องและคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทันทีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ และขอให้ ตร.ทำงานร่วมกับ พม.ใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการระบุและแยกความแตกต่างระหว่างคดีบังคับใช้แรงงานกับคดีค้ามนุษย์
โดยให้สืบต้นตอความเชื่อมโยงการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำพาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทุกกรณี
และ ขอให้ ก.แรงงาน ให้ความสำคัญผลักดันให้นายจ้างลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบโดยเร็ว พร้อมย้ำว่า ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือการทุจริตโดยเด็ดขาด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "กป้อม สั่ง ราบ การค้า มนุษย์ "ตุ๋ยเด็ก" "ตุ๋ย พบ77ตำรวจ การเมือง ท้องถิ่น ขรก. ครู ทหาร รเอี่ยว"
error: Content is protected !!