วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

บันทึกเทปถวายพระพร

ธรรมนัส” แต่งชุดขาว
ร่วม ทีม รมว.-รมช.เกษตร
บันทึกเทป ถวายพระพร วันเฉลิมฯ
“ในหลวง” 28 กค.นี้
.
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รมช. เกษตรฯ ทั้ง 4 คน คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร โพธสุธน และดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
error: Content is protected !!