วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

แบก เป้….เดินขึ้นเขา เข้า หมู่บ้าน…

29 มิ.ย. 2021
236
แบก เป้….เดินขึ้นเขา
เข้า หมู่บ้าน…
ทหารพราน “ชุดปฎิบัติการโครงการหลวงเลอตอ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35
ร่วมกับ ชาวบ้าน ดำนา ปลูกข้าว บนพื้นที่แปลงนา 2 ไร่ ช่วย นางสาว วาดี วินิจหัตถกุล ผู้พิการทางสายตาแต่กำเนิด ชาวปกากะญอ ราษฎรบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพิ่อให้มีรายได้ และลดค่าใข้จ่าย และแสดงความสามัคคีของชาวบ้าน พร้อม นำสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ด้วย
:หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35
error: Content is protected !!