วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค1 “ ตรวจหน่วย ทหารม้า-ทหารสื่อสาร พล.ม.2รอ.-พล.1รอ. เตรียมรับทหารใหม่ 1,3 กค.นี้

29 มิ.ย. 2021
378
“แม่ทัพภาค1 “
ตรวจหน่วย ทหารม้า-ทหารสื่อสาร
พล.ม.2รอ.-พล.1รอ.
เตรียมรับทหารใหม่ 1,3 กค.นี้
ยึดแนวทาง ทบ.เคร่งครัด
กักตัว ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ชุดครูฝึก จนท.ประจำหน่วยฝึก 14วัน ก่อนรับทหารใหม่
swab test- ฉีดวัคซีน
เตรียม ปักเข็ม วัคซีน ให้ ทหารใหม่
แม่ทัพต่อ” พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับทหารใหม่ ผลัด 1/2564 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดฯ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งกำหนดโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก ที่ จะเข้ารายงานตัว ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ในวันที่1 และ 3 กรกฎาคม นี้
ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ม.พัน3รอ.)กองพลทหารม้าที่ 2รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) และ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 (ส.พัน1)กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
(พล.1รอ.)
สำหรับแนวทางการดำเนินการในการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/2564 นั้น ก่อนการฝึก
จะ กักตัว ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ชุดครูฝึกและ จนท.ประจำหน่วยฝึก 14วัน ก่อนดำเนินการรับทหารใหม่ , ทำการตรวจ swab test หรือ rapid test ให้ และ ฉีดวัคซีนฯ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ชุดครูฝึกและ จนท. ประจำหน่วยฝึกทหาร
การดำเนินการระหว่างการฝึก
ฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ ในโอกาสแรกที่เข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ โดย โรงพยาบาลทหารบก ในพื้นที่ และกักตัวทหารใหม่ ๑๔ วัน ก่อนการฝึก รวมทั้งประสาน การปฏิบัติกับ โรงพยาบาลทหารบก ในพื้นที่ เพื่อเตรียมการในกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อฯ
ดำเนินการฝึกในลักษณะปิด (Bubble Training Area) ซึ่ง ผู้ฝึก ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก ทหารใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฝึก ต้องอยู่ในพื้นที่ของหน่วยฝึกตลอดระยะเวลาการฝึก 6 สัปดาห์ โดยไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่หน่วยฝึก
รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ เข้าพื้นที่ของหน่วยฝึก โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-C-A-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในห้วงการฝึก
การดำเนินหลังเสร็จสิ้นการฝึกทหารใหม่
ดำเนินการอบรมทำความเข้าใจถึงการติดเชื้อและการป้องกันโรคโควิดฯ ให้กับทหารใหม่ ก่อนปล่อยพักบ้าน
และเมื่อทหารใหม่กลับจากการปล่อยพักบ้านให้ดำเนินการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนงานต่างๆ
error: Content is protected !!