วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ภาพประทับใจ

29 มิ.ย. 2021
175
“ผบ.ทบ.สนาม” มาเลเซีย
ยกมือ สวัสดี “แม่ทัพภาค4”
ทักทาย ในการประชุม
กก.ชายแดนภูมิภาค ผ่านVTC
ตกลง ลาดตระเวน ร่วม ทางบก-ทางทะเล-ใช้Drone บินพิ้นที่ล่อแหลม
“แม่ทัพเกรียง” ขอ มาเลเซีย
สร้างจุดตรวจร่วม (POS.)ใหม่ป้องกัน ลักลอบข้ามแดนผิดกม.-ช่วยSeal ชายแดน
ป้องกันโควิดฯลาม
.
พลโท ดาตุ๊ก โมฮัมเหม็ด ฮาฟิสซูเดอีน บิน ญันตัน ผบ.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก ในฐานะประธาน กชภ.ฝ่ายมาเลเซีย สวัสดีทักทาย
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะประธาน คณะกรรมการชายแดน (Rigional Border committee) ไทย-มาเลเซีย (กชภ.) ฝ่ายไทย
และ 6 ประธานคณะทำงานร่วมไทย มาเลเซีย
คณะทำงานด้านงานข่าวและปฎิบัติการจิตวิทยา,คณะทำงานทางบก, คณะทำงานทางทะเล , คณะทำงานทางอากาศ, คณะทำงานจัดการชายแดน โดย สมช.และ สมช.( NSC) มาเลเซีย , คณะทำงานจัดการต่อภัยพืบัติ โดย ปภ.และ ปภ.(NADMA) มาเลเซึย
ในการประชุม RBC ทางไกลด้วยระบบ VTC ครั้งที่ 1/64 ระหว่าง จ.สงขลา และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ ห้องประชุม สน.ปทม.ฯ ค่ายเสนาณรงค์
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!