วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค4” ประชุม RBC ไทย-มาเลเซีย ร่วม “ผบ.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก”

“แม่ทัพภาค4” ประชุม RBC
ไทย-มาเลเซีย
ร่วม “ผบ.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก”
ตกลง ลาดตระเวน ร่วม ทางบก-ทางทะเล-ใช้Drone บินพิ้นที่ล่อแหลม
แม่ทัพเกรียง ขอ มาเลเซีย
สร้างจุดตรวจร่วม (POS.)ใหม่ป้องกัน ลักลอบข้ามแดนผิดกม.-ช่วยSeal ชายแดน
มาเลเซีย
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะประธาน คณะกรรมการชายแดน (Rigional Border committee) ไทย-มาเลเซีย (กชภ.) ฝ่ายไทย และ พลโท ดาตุ๊ก โมฮัมเหม็ด ฮาฟิสซูเดอีน บิน ญันตัน ผบ.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก ในฐานะประธาน กชภ.ฝ่ายมาเลเซีย
และ6 ประธานคณะทำงานร่วมไทย มาเลเซีย
1.คณะทำงานด้านงานข่าวและปฎิบัติการจิตวิทยา
2.คณะทำงานทางบก
3.คณะทำงานทางทะเล
4.คณะทำงานทางอากาศ
5.คณะทำงานจัดการชายแดน โดย สมช.และ สมช.( NSC) มาเลเซีย
6.คณะทำงานจัดการต่อภัยพืบัติ โดย ปภ.และ ปภ.(NADMA) มาเลเซึย
ได้ร่วมการประชุม RBC ทางไกลด้วยระบบ VTC ครั้งที่ 1/64 ระหว่าง จ.สงขลา และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ ห้องประชุม สน.ปทม.ฯ ค่ายเสนาณรงค์
โดย พลโท เกรียงไกร ได้ขอความร่วมมือกับ ผบ.ทบ.สนาม ภาค ตต.มซ./ประธาน กชภ.ฝ่ายมาเลเซีย ในเรื่องการสร้างจุดตรวจร่วม (POS.)แห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย
2. ขอความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเซียในการซีลชายแดน เพื่อป้องการการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและป้องกันการเป็นพาหะการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
3. ผบ.ทบ.สนาม ภาค ตะวันตกของมาเลเซีย และ แม่ทัพภาค4 ได้ให้คำมั่นต่อกันว่าจะดำเนินการป้องการการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายอย่างเต็มที่
4.ผบ.ทบ.สนามภาค ตต.มซ.ได้เสนอแนวทางให้มีการใช้ โดรนบินลาดตระเวณในบริเวณช่องทางที่ล่อแหลมร่วมกัน
5.ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่า ควรให้มีการลาดตระเวน ร่วมทั้งทางบก และทางทะเล อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศทั้งสองดูแลประชาชนของทั้งสองประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
error: Content is protected !!