วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ครม. แต่งตั้ง “บิ๊กอุ๋ย” พลเอก พอพล มณีรินทร์ ทีม “บิ๊กช้าง” นั่งประธานบอร์ด DTi สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อีกสมัย!!

ครม. แต่งตั้ง
“บิ๊กอุ๋ย” พลเอก พอพล มณีรินทร์
ทีม “บิ๊กช้าง”
นั่งประธานบอร์ด DTi
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อีกสมัย!!
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวม 5 คน ดังนี้
1. พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
3. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
4. พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือทรัพยากรบุคคล
5. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ พลเอก พอพล เป็นเพื่อน ตท.16 จปร.37 ของบิ๊กช้าง พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม ที่เป็น ประธาน กก.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อยู่ แล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!