วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ส้นสูง! หน้าทำเนียบรัฐบาล

ส้นสูง! หน้าทำเนียบรัฐบาล
กลุ่ม Empower Thailand
คนกลางคืน อะโกโก้ อาบอบนวด
คาราโอเกะ บาร์ สปานวด
นำส้นสูง มาเป็นสัญลักษณ์
เรียกร้อง เงินเยียวยา
“ดร.แด๊ก” โฆษกศบศ.”
รับ 8 ข้อเสนอ ส่ง ศบศ.พิจารณา
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี จากสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง
นำโดยนายนนทเดช บูรณะสิทธิพร จาก The Rock Pub, นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ จาก The Concert, นายวรเมธ พัฒนพฤกษ์ รองหัวหน้าชมรมผู้ประกอบอาชีพอิสระสายคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ และนายพัชร เกิดศิริ จาก iHearBand ด้วยการประสานความร่วมมือกับกลุ่มชอบทำ โดยนายพิษณุพงษ์ ถิรโชติภูวนันท์, นายชัยรัตน์ มหาคุณ และนายพุฒิพงศ์ พจน์จำเนียร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกที่ 3 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงต้องปิดสถานบันเทิงหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน รวมถึงลูกจ้างทุกประเภท ทั้งที่เข้าระบบประกันสังคม และกลุ่มอาชีพอิสระที่รับค่าจ้างแบบรายวัน เช่น นักดนตรี, พนักงานเสิร์ฟ, บาร์เทนเดอร์, พนักงานเชียร์สินค้า, พนักงานโบกรถ, พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายของในตลาดกลางคืน ร้านอาหารข้างทางต่าง ๆ เป็นต้น
นายธนกร กล่าวว่า สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ดังนี้
1.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม 2.ขอให้มีคำสั่งปลดล็อคเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการและสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค
3.ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอลล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้
4.ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพ โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค 5.พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด
6.พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ หรือการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
7.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน หรือประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง, เสนอแนะ, พูดคุย ในกระบวนการออกมาตรการและนโยบายต่างๆ
8.เปิดช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน
ขณะนี้รัฐบาลมีการหารือถึงมาตรการพิเศษช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับประทบจากการปิดแคมป์คนงาน และธุรกิจร้านอาหารที่ถูกสั่งห้ามกินในร้านแล้ว ในส่วนของธุรกิจกลางคืนและบันเทิง
โดยจะนำเข้าหารือใน ศบค.ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
: ดุสิต
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, รองเท้าแตะ, รองเท้าส้นสูง และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!