วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทีมราชสีห์ -คชสีห์ ตบเท้า!!

“ปลัดสำนักนายกฯ-เลขาฯสมช.-รองเลขาฯ-ที่ปรึกษาฯ-ผู้ตรวจฯ” ตบเท้า ชุดกากี
ให้กำลังใจ “บิ๊กตู่” แก้โควิดฯ
ยัน จะมุ่งมั่นทำงานตาม คำสั่งนายกฯให้ดีที่สุด
“บิ๊กตู่” ลั่น จะทำอย่างเต็มความสามารถ
ขอให้ทุกคนทำงานเชิงรุกไปด้วยกัน
ชี้ ปฏิบัติงาน มีข้อจำกัด
นำทีม เข้าพบ ในโอกาส 89 ปี วัน สถาปนา สำนักนายกฯ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นผู้แทนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89 ที่ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี พลตรี วิระ โรจนวาศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และนายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมในพิธีด้วย
โดยวันนี้เป็นวันจันทร์ ซึ่งปกติ จะเป็นวันที่แต่งชุดข้าราชการ และข้าราชการการเมืองสีกากี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89 แด่นายกรัฐมนตรี
นายธีรภัทร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน ร่วมส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรี
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และนำพาประเทศไทยไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง
และได้แสดงความมุ่งมั่นจะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุด
พลเอก ประยุทธ์ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกกระทรวง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเชิงรุกไปด้วยกันในการปฏิบัติงานที่มีข้อจำกัด และปรับตัวการทำงานให้เข้ากับระบบชีวิตวิถีใหม่
รวมทั้งได้อวยพรให้เจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคน
พลเอกประยุทธ์ ยังได้ มีสารในวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งสำนักนายกรัฐมนตรีครบ 89 ปี ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันทำงานในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้งมุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
error: Content is protected !!