วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค 4 “ เยี่ยม ฐานปฏิบัติการ เมืองยะลา กำชับ ลูกน้อง ต้องตื่นตัว

28 มิ.ย. 2021
243
“แม่ทัพภาค 4 “
เยี่ยม ฐานปฏิบัติการ เมืองยะลา
กำชับ ลูกน้อง ต้องตื่นตัว
เฝ้าระวังฐาน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่น สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจให้ประชาชน
เน้นย้ำ มาตรการป้องกัน โควิดฯ
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
มาที่ จุดตรวจหน้าถ้ำ (ชคต.ชั่วคราว) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตำบลหน้าถ้ำ
และ ตรวจสภาพความพร้อม และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แก่กำลังพล
โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พันเอกเอกนฤน ปานบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา12 และส่วนที่เกี่ยวข้องต้อนรับ
แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวัง ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการโจมตี หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย
นอกจากนี้ยังได้กำชับถึงการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด จำเป็นจะต้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ
error: Content is protected !!