วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

ทัพเรือ วุ่น

“ผบ.ทร.-หลังบ้าน”
5 ฉลามทัพเรือ
ผบ.นย.-ผบ.สอ.รฝ.-ผบ.กร.
เจ้ากรมต่างๆ
ร่วมพิธี “แพนเค้ก” บริจาคเงิน
ให้”กาชาดคอนเสิร์ต”
ต้องSwab-กักตัว-สังเกตุอาการ
ตามการสัมผัสใกล้ชิด
“ผบ.ทร.”เสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว แต่สังเกตุอาการ
เผย ส่วนใหญ่ ฉีดวัคซีน กันแล้ว
ส่วน “แพนเค้ก” สวมmask ตลอด
จัดวง สัมผัส สังเกตุอาการ
ผู้ร่วมงานเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการ
พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่ นางสาว เขมนิจ จามิกรณ์ แพนเค้กโฆษกพิเศษกองทัพเรือ แจ้งผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID – 19 ว่า มีผลเป็นบวก โดย ระบุ TIMELINE ว่า ได้ไปร่วมงานที่กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นั้น
กองทัพเรือขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ดำเนินการตามมาตรการ DMHT ในการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
จากข้อมูล โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ระบุว่า
การจัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดตามระดับความเสี่ยงการรับเชื้อ มีดังนี้
-ผู้สัมผัสที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง
ได้แก่
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในที่ทำงาน / ในชุมชน ได้แก่ผู้ที่พบปะกับผู้ป่วยในขณะมีอาการและมีประวัติอาจจะสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินเดินหายใจ หรือไอจามจากผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019
2. ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกับผู้ป่วยและสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือไอจามจากผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019
3. บุคคลนอกเหนือจากข้อ1และข้อ2 ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน1เมตรจากผู้ป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้านานกว่า5นาที
นอกเหนือจากนั้น จะจัดอยู่ในกลุ่มเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ รวมถึงกรณี การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส ก็ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะทำการกักตัว 14วัน และ SWAB ในครั้งแรก และในวันที่ 12 สำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเองโดยไม่ต้องกักตัว หากมีอาการป่วยให้มาพบแพทย์
โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่าในกรณีของ พลเรือเอกชาติชาย ผบ.ทร. ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีการใส่หน้ากากอนามัยทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องกักตัว
แต่อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน
โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า การเดินทางเข้ามาร่วมงานที่กองทัพเรือ ของ แพนเค้ก เนื่องจาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 กองทัพเรือ และ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
โดยได้เชิญ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) โฆษกพิเศษกองทัพเรือ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ร่วมกับ กองทัพเรือ และ สภากาชาดไทยช่วยคนไทยรับมือ COVID – 19
error: Content is protected !!