วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ทัพเรือ ”สู้ต่อ!

“ผบ.ทร.”ประชุม สั่ง ทุกหน่วย เร่งสร้างความเข้าใจประชาชนจำเป็น ต้องซื้อ “เรือดำน้ำ”
ย้ำ “อย่าให้การทำหน้าที่ของพวกเรา
ต้องกลายเป็นจำเลยอีกต่อไป”
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)
พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ ขอให้ทุกหน่วยร่วมขยายผลการสร้างการรับรู้สนับสนุน ในโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ว่าการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือนั้น เป็นการทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ มิใช่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใด
โดยเน้นย้ำว่า “อย่าให้การทำหน้าที่ของพวกเรา ต้องกลายเป็นจำเลยอีกต่อไป” โฆษก ทร. เผย
ขณะนี้ พรบ. งบประมาณ 2565 อยู่ในขั้นคณะกรรมาธิการงบประมาณจะพิจารณาในช่วงวันที่8-9 กรกฎาคมนี้ ที่ ผู้บัญชาการเหล่าทัพจะไปชี้แจงด้วยตนเอง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
error: Content is protected !!