วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ภาคเอกชน มอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ เก็บวัคซีนโควิดฯ ให้โรงพยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ

“รองปลัดกลาโหม”
ขอบคุณ น้ำใจ
ภาคเอกชน
มอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ
เก็บวัคซีนโควิดฯ ให้โรงพยาบาลทหาร ทุกเหล่าทัพ
.
พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบตู้เก็บวัคชีน และอุปกรณ์ในการเก็บรักษาวัคซีน โควิด-19 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งมอบให้โรงพยาบาลเหล่าทัพ ที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำหรับตู้เก็บวัคชีนโควิด-19 นี้ได้ส่งมอบต่อให้กับหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเหล่าทัพ ได้แก่ โรงพยาบาลเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงพยาบาลทหารอากาศ ดอนเมือง
error: Content is protected !!