วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทำเนียบฯ แจงคำสั่ง ศบค. 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ไม่ได้ปิดแคมป์คนงาน

ทำเนียบฯ แจงคำสั่ง ศบค.
4 จังหวัดชายแดนใต้
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
ไม่ได้ปิดแคมป์คนงาน
แต่เข้มงวด งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ส่วน ร้านอาหารเปิด นั่งทานได้
ฝ.
หลังเกิดความเช้าใจคลาดเคลื่อน ว่า กทม-5 จ.ปริมณฑล และ 4 จ.ชายแดนใต้ ใช้มาตรการเดียวกันหมด
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และอนุสาวรีย์
error: Content is protected !!