วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ผบ.สูงสุด-หัวหน้าศปม.” ส่ง ทหาร ตำรวจ จนท.กว่า 10,000 นาย เข้ากำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค.

27 มิ.ย. 2021
294
“ผบ.สูงสุด-หัวหน้าศปม.”
ส่ง ทหาร ตำรวจ จนท.กว่า
10,000 นาย
เข้ากำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค.
ใน50 เขตกทม. 575 แคมป์งานก่อสร้าง
เผย เร่งฉีดวัคซีน ให้ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ระหว่างนี้ ให้ดูแลตัวเอง
เมื่อออกเวร ให้แยกกักตัว 14 วัน
“บิ๊กแก้ว”ชื่นชม-ให้กำลังใจกำลังพลทุกนาย ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน
แม้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
.
.
ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนและแรงงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง การควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) ได้สั่งการให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงตำรวจ, กองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเหล่าทัพ จัดกำลังพล ร่วมสนธิและวางกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 10,000 นายเศษ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 575 แคมป์งานก่อสร้าง
สำหรับกำลังพลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้โดยเร็ว
โดยระหว่างนี้ กำลังพลทุกนายจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยขณะปฎิบัติภารกิจตลอดเวลา การสวมใส่เฟสชิลด์ และพกสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมทั้งการรักษาสุขอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่
และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ กำลังพลจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองโรค และกักตนเองแยกจากครอบครัวเป็นเวลา 14 วัน
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนาย ซึ่งเป็นผู้มีความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมิเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แม้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า แต่ยังคงมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเพื่อเป็นป้อมปราการหลักที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้
พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อดูแลประชาชนในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "1C SEC ECURITY ส่งทหาร ตำรวจ จนท.กว่า ว่า 10,000 นาย คุม50 เขตกทม. 575 แคมป์งาน"
error: Content is protected !!